Është e vërtetë se udhëzimet për rritjen e një fëmije të suksesshëm nuk ekzistojnë… Megjithatë, Ericka G. Rascon Ramirez, një profesor në Universitetin e Essex, ka kryer një studim që ka treguar se nënat e rrepta janë në gjendje të rriten me të vërtetë vajza të suksesshme.

Kjo është arsyeja pse vajzat e suksesshme kanë nënat shumë të vështira.

Profesori ka studiuar këto teori dhe na tregon avantazhet e të pasurit të një nëna “të inatosur “.

Ndonjëherë adoleshentët ndjehen të zemëruar me nënat e tyre, duke u ankuar se nuk i lejojnë ata të dalin me miqtë e tyre, duke i detyruar ata të bëjnë ndonjëherë punët e shtëpisë.

Ata madje ndiejnë xhelozi ndaj miqve të tyre, të cilët në sytë e tyre duken të lumtur.

Por… bëhuni gati të kërkoni falje për nënën tuaj, pasi ajo ka të drejtë.

Nga disa hulumtime të kryera me 15,000 nxënës të moshave 13-14 vjeç, u konkludua se nënat kërkuese dhe të ashpra ngrenë fëmijë më kërkues, se ata/ato që janë më pak të rrepta me fëmijët e tyre.

Kjo quhet edhe mënyra më e shkurtër për sukses: një prind që kërkon llogari – është zgjidhja.

Ky studim nuk u fokusua në nënat që i mbyllin vajzat e tyre në shtëpi, kontrollojnë çdo lëvizje të tyre, ndalojnë gjithçka, ose përdorin abuzime fizike ose mendore për të kontrolluar fëmijët e tyre.

Një “nënë e padurueshme” është vetëm një nënë që vazhdimisht jep udhëzime për vendimmarrjen e ardhshme, paralajmëron për shtatzëninë dhe martesën e hershme, jep detyra dhe kërkon ndihmë për punët e shtëpisë; kontrollon kohën e fëmijëve të tyre dhe ka shpresa të mëdha për të ardhmen e fëmijëve të tyre.

Në përgjithësi, këto mama bëjnë gjithçka që shumica e adoleshentëve urrejnë.

Profesori shpjegoi se nënat e rrepta kërkojnë shumë për edukimin e fëmijëve të tyre, insistojnë në marrjen e notave më të larta dhe në vendosjen e pritjeve të mëdha.

PRA, je me fat nëse ke një nënë të rreptë në fëmijëri, pasi po të hap dyert e suksesit teksa rritesh!